Novinka

Požární bezpečnost staveb

25.04.2018

Na základě úspěšné zkoušky s našimi profily AFC® a AFD® bylo autorizovanou osobou vystaveno Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému. Tento dokument prokazuje splnění požadavků ČSN 730810:2016, Požární bezpečnost staveb,  jako ekvivalentní normové protipožární řešení nadpraží  a ostění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS).   

Výhodou  je snadné provedení tohoto stavebního detailu na stavbě a současně splnění normových požadavků pro zabudování do staveb v České republice.

 Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČO: 60792825; DIČ: CZ60792825; zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B vložka 987


Novinky

Nový cechovní web poradí!
29.01.2019

Koncem ledna 2019 spustil CZB nový informační web, určený každému,...


Den otevřených dveří 1.12.2018
04.12.2018

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří pro rodinné příslušníky,...


Vánoční tvoření s Mikulášem
03.12.2018

V pátek 30. listopadu si přišly děti zaměstnanců MATEICIUC a.s.


Rychlý kontakt

Aleš Vavroš vedoucí obchodu

+420 556 312 432 +420 605 255 208