GDPR

OCHRANA SOUKROMÍ A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ PREZENTACE

Webová prezentace www.mat-plasty.cz (dále jen web) je určen k propagaci produktů a služeb poskytovaných společností MATEICIUC a. s. (dále také Společnost) a také ke zprostředkování kontaktu na zaměstnance výše zmíněné Společnosti za účelem nabídnutí dodavatelských služeb a/nebo obchodního kontaktu určeného pro stávající nebo potenciální klienty, případně jiné subjekty, které hodlají se Společností navázat kontakt vedoucí k obchodní či jiné spolupráci. Majitelem a provozovatelem Webu je:

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15,
742 35 Odry
Česká republika
IČO: 60792825
DIČ: CZ60792825
zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B vložka 987

Web je důsledně navržen a provozován s respektem k zachování soukromí jeho návštěvníků a uživatelů. Web používá cookies, Google Analytics, Facebook a pro identifikaci a monitorování přístupu jednotlivých uživatelů. Tyto funkce jsou určeny pro zlepšení funkce webu a zvýšení Vašeho komfortu. Web nepodporuje vkládání komentářů pod jednotlivé články a příspěvky. Chcete-li na obsah Webu reagovat, prosím, použijte k tomu e-mail info@mateiciuc.cz. Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a Společnost nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky Webu a/nebo některou ze stránek na kterou se Web odkazuje. Vezměte, prosím, na vědomí, že obsah Webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, není možné jeho obsah kopírovat, přejímat, reprodukovat nebo dále šířit jinými kanály, s výjimkami:

  • zasílání nebo sdílení odkazu na Web a/nebo jeho podsekce prostřednictvím jiných webů a/nebo sociálních sítí,
  • tisku jeho obsahu pro osobní potřebu
  • stručných citací či náhledů na vlastních webových stránkách, sociálních sítích a/nebo tištěných publikací s uvedením zdroje.

Pokud byste rádi využili obsah Webu nad rámec uvedených výjimek, prosím, zažádejte si o souhlas s užitím jeho obsahu formou e-mailové žádosti zaslané na info@mateiciuc.cz

INFORMAČNÍ POVINNOST DLE NAŘÍZENÍ GDPR

Společnost MATEICIUC a. s. (dále jen „MATEICIUC“) je povinna ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) poskytnout subjektům osobních údajů (dále jen „SOÚ“) informaci o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Tímto Vás informujeme o Vašich právech a o možnosti jejich uplatnění.

1. PRÁVA SOÚ

1.1. SOÚ má právo na výkon následujících práv:

1.1.1. Právo na přístup k osobním údajům – SOÚ má právo na MATEICIUC požadovat sdělení, zda o něm MATEICIUC zpracovává osobní údaje, získat k těmto údajům přístup a obdržet jejich kopii.

1.1.2. Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů – SOÚ má právo na to, aby MATEICIUC bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

1.1.3. Právo na výmaz osobních údajů – SOÚ je oprávněn požadovat na MATEICIUC výmaz jeho osobních údajů, pokud není aplikovatelný žádný účel ani právní důvod zpracování.

1.1.4. Právo na omezení zpracování – SOÚ je oprávněn požadovat, aby MATEICIUC omezilo zpracování jeho osobních údajů na pouhé jejich uložení, v případech kdy mu k tomuto Nařízení dává možnost.

1.1.5. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů – v případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů MATEICIUC je SOÚ oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace.

1.1.6. Právo na podání stížnosti – v případě podezření, že MATEICIUC zpracovává osobní údaje SOÚ v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li MATEICIUC některému z výše uvedených požadavků, je SOÚ oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

2. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SOÚ

2.1. Pro uplatnění práv je nutno vyplnit „Žádost o uplatnění práv SOÚ“, kterou je možno získat na recepci MATEICIUC

2.2. Práva dle článku 1. může SOÚ uplatnit následujícími způsoby:

2.2.1. osobně na recepci MATEICIUC na adrese Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry. Při uplatnění Žádosti je nutno k náhledu předložit platný průkaz totožnosti z důvodu ověření žadatele;

2.2.2. elektronicky prostřednictvím datové schránky SOÚ;

2.2.3. e-mailem s elektronickým podpisem SOÚ založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR zaslaném na adresu gdpr@mateiciuc.cz.

2.3. Na žádosti přijaté jiným způsobem nebude MATEICIUC brát zřetel, zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.

2.4. Práva dle čl. 1.1 je SOÚ oprávněn vykonat zdarma. Vyhodnotí-li MATEICIUC žádost SOÚ jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména je-li týmž SOÚ podána opakovaně, uloží za zpracování žádosti SOÚ přiměřený poplatek, anebo žádosti odmítne vyhovět. 


Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČO: 60792825; DIČ: CZ60792825; zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B vložka 987


Novinky

Celozávodní dovolená 2024
24.06.2024

V období od 29.7.2024 do 11.8.2024.
Poslední den přijetí objednávek...


Inzerce? Rozhodně ano!
12.06.2024

Plastové výrobky pomáhají ve stavebnictví a naše antibakteriální...


Řádná VALNÁ HROMADA akcionářů 2024
17.05.2024

Představenstvo společnosti MATEICIUC a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU...


Rychlý kontakt

Ludvík Šanda ředitel