Historie společnosti 1990 - současnost

1990 - 1992                      
Založení společnosti MATEICIUC  bratry Emilem a Zdeňkem Mateiciucovými. Bratři Mateiciucové úspěšně zprivatizovali historický objekt  bývalé textilní továrny a zahájili v tomto objektu výrobu polypropylenových trubek pro podlahové vytápění, polyetylenových  trubek pro rozvod pitné vody dále pak výrobu zahradních hadic  z mPVC  a drobných plastových výlisků.

1993 - 1995    
V tomto období se dokončila rozsáhlá rekonstrukce administrativní budovy, výrobních hal a areálu podniku. Došlo k transformaci společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Výrobní sortiment se rozšířil o výrobu  hladkých trubek HDPE pro ochranu optických kabelů. Společnost také investovala do zařízení umožňujících zvyšování kvality a variability výroby.

1996 - 2000             
Společnost získala celou řadu významných  zakázek na výrobu kabelových chrániček, což vyústilo v rozhodnutí rozšířit výrobu nákupem nové technologie. V roce 1998  zahájila společnost  výrobu korugovaných trubek, která doplnila výrobní řadu ochranných trubek a stala se tak nosným výrobním programem podniku. Společnost zavedla systém řízení jakosti podle normy ISO 9002:1994, který byl certifikován v roce 2000 společností TǛV.

2001- 2005          
Důležitým krokem  pro další vývoj společnosti byl v roce 2002 vstup strategického partnera. Toto spojení přineslo společnosti stabilizaci a další možnosti rozvoje. Stagnace v oblasti výstavby telekomunikačních sítí a nasycenost trhu vedla k velkému poklesu výroby a prodeje ochranných trubek. Na tuto situaci společnost reagovala nahrazením tohoto výrobního segmentu, úplně novým a jak se později ukázalo klíčovým  sortimentem. Tím se stala v roce 2002 výroba stavebních profilů.

2006 - 2010    
Management společnosti výrazným způsobem rozvíjí investiční činnost podniku. Ať už výstavbou nových objektů, infrastruktury, zázemí pro zaměstnance, modernizací strojového parku, tak i významnou podporou vlastního vývoje, ze kterého vzešla celá řada nových výrobků. Členství v Cechu pro zateplování budov, Cechu sádrokartonářů a v HK ČR znamená pro společnost možnost prezentovat stavební profily odborné veřejnosti, seznamovat je s jejich aplikací a výhodami použití. Na trhu se začíná etablovat obchodní značka MAT, která je spojena s vysokou kvalitou produktů MATEICIUC a.s. V roce 2008 byl společnosti udělen mezinárodní certifikát v oblasti řízení lidských zdrojů „Investors in People“. V tomto období společnost zvyšuje objem výroby a výrazně stoupá podíl exportu na celkovém obratu firmy Management přijal zásadní změny v řízení a strategickém plánování společnosti. Koncem roku 2008 zavádí společnost novou výrobu plastových protihlukových stěn. Úspěšně se podílí na jejich realizaci v České republice, na Slovensku a připravuje se vstoupit s touto komoditou i na polský trh. V roce 2009 se MATEICIUC a.s. stává majoritním vlastníkem výrobního podniku Behka Plast v Polsku, kde se bude zejména zabývat výrobou průmyslových hadic. Firma byla v roce 2010 úspěšně recertifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

2011 - 2015
V roce 2011 společnost MATEICIUC úspěšně absolvovala reaudit mezinárodního standardu v řízení lidských zdrojů „Investors in People“ a stala se členem PLASTIKÁŘSKÉHO KLASTRU ČR. Slavnostní otevření nového Vývojového centra ve firmě proběhlo v červnu 2012 a bylo stvrzením  hlavního směru rozvoje společnosti  - vývoj a inovace. Téhož roku byla historicky poprvé překonána čtvrtmiliardová hodnota obratu. Po inovačním procesu v roce 2013 byla zahájena výroba a prodej trubek pro rozvody vzduchu s antibakteriální a protiplísňovou  odolností. V témže roce byla firma úspěšně recertifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a téhož roku obdržela OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávání v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Dále formou certifikátu ČEKIA Stability Award společnost získala ocenění AAA, které je nejvyšším možným ohodnocením  pro finančně a ekonomicky stabilní firmu. Téhož roku   management společnosti rozhodl ukončit výrobu protihlukových stěn z důvodu poklesu výstavby protihlukových opatření. V roce 2014 byl ukončen vývoj ucelené řady systému mikrotrubiček a svazků pro FTTx technologie. Téhož roku se podařilo vstoupit na nové trhy mimo Evropu a naplnit vytyčený strategický záměr společnosti o výrobě a prodeji celosvětově prospěšných produktů. 2015 Společnost MATEICIUC a.s. si připomíná 25 let své  existence. Pokračuje výstavba druhé řady skladových hal a technologického centra pro vývoj nástrojů a jednoúčelových zařízení.

2016 - současnost
2016
Zahájení výstavby vlastní nástrojárny – vývoj, výroba a opravy nástrojů.  Moderní zázemí pro zaměstnance. Reaudit ČSN EN ISO 9001:2009 – norma řeší používání procesního přístupu při systému managementu kvality. Ukončení výroby obkladových profilů. V říjnu byl zvolen novým ředitelem společnosti Ing. Ludvík Šanda.  Natočení instruktážního videa k pokládce patentované sady mikrotrubiček VARIOFLAT DB. Ukončení uskupení sesterských firem.
2017 Samostatné fungování společnosti MATEICIUC a.s. jako jeden právní subjekt. Úplné dokončení nástrojárny – první vyrobený nástroj. Obnova firemního parku. Dokončení haly – sklad  6.5, zasíťování vnitřních skladovacích prostorů. Stabilizace personálního obsazení ve výrobě. Parkoviště za závorou.  Videoklip Crash Drums.
2018 Kolaudace bytového domu s 9 malometrážními byty pro vlastní zaměstnance. Modernizace technologií, opravy komunikací v areálu, trafostanice. Zvýšená ostraha bezpečnosti pohybu osob a vozidel v areálu. Ukončení zavedení monitoringu výroby.
2019 Společnost si připomíná 180 let od založení továrny v roce 1839 Josefem Kazimírem Gerlichem. Vybudování kolárny, zateplení bytového domu.

Budoucnost společnosti MATEICIUC patří především vývoji, inovacím, novým trhům a naplnění vize:

„Patřit mezi přední evropské výrobce stavebních profilů.“

  • MATEICIUC a.s.

  • MATEICIUC a.s.

  • MATEICIUC a.s.


Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČO: 60792825; DIČ: CZ60792825; zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B vložka 987


Novinky

Naše členství v Cechu suché výstavby ČR pokračuje!
19.04.2021

Jako dlouholetý člen Cechu suché výstavby můžeme prezentovat...


Veselé a pohodové VELIKONOCE
29.03.2021

Přejeme Vám krásné VELIKONOČNÍ SVÁTKY, plné radosti a hřejivého...


Jednoduchý způsob regulace průtoku vzduchu?
16.03.2021

Talířové ventily mají možnost jednoduché regulace množství...


Rychlý kontakt

Milada Turská marketingový specialista

+420 556 312 434 +420 602 287 013