Historie společnosti 1990 - současnost

1990 - 1992                      
Založení společnosti MATEICIUC  bratry Emilem a Zdeňkem Mateiciucovými. Bratři Mateiciucové úspěšně zprivatizovali historický objekt  bývalé textilní továrny a zahájili v tomto objektu výrobu polypropylenových trubek pro podlahové vytápění, polyetylenových  trubek pro rozvod pitné vody dále pak výrobu zahradních hadic  z mPVC  a drobných plastových výlisků.

1993 - 1995    
V tomto období se dokončila rozsáhlá rekonstrukce administrativní budovy, výrobních hal a areálu podniku. Došlo k transformaci společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Výrobní sortiment se rozšířil o výrobu  hladkých trubek HDPE pro ochranu optických kabelů. Společnost také investovala do zařízení umožňujících zvyšování kvality a variability výroby.

1996 - 2000             
Společnost získala celou řadu významných  zakázek na výrobu kabelových chrániček, což vyústilo v rozhodnutí rozšířit výrobu nákupem nové technologie. V roce 1998  zahájila společnost  výrobu korugovaných trubek, která doplnila výrobní řadu ochranných trubek a stala se tak nosným výrobním programem podniku. Společnost zavedla systém řízení jakosti podle normy ISO 9002:1994, který byl certifikován v roce 2000 společností TǛV.

2001- 2005          
Důležitým krokem  pro další vývoj společnosti byl v roce 2002 vstup strategického partnera. Toto spojení přineslo společnosti stabilizaci a další možnosti rozvoje. Stagnace v oblasti výstavby telekomunikačních sítí a nasycenost trhu vedla k velkému poklesu výroby a prodeje ochranných trubek. Na tuto situaci společnost reagovala nahrazením tohoto výrobního segmentu, úplně novým a jak se později ukázalo klíčovým  sortimentem. Tím se stala v roce 2002 výroba stavebních profilů.

2006 - 2010    
Management společnosti výrazným způsobem rozvíjí investiční činnost podniku. Ať už výstavbou nových objektů, infrastruktury, zázemí pro zaměstnance, modernizací strojového parku, tak i významnou podporou vlastního vývoje, ze kterého vzešla celá řada nových výrobků. Členství v Cechu pro zateplování budov, Cechu sádrokartonářů a v HK ČR znamená pro společnost možnost prezentovat stavební profily odborné veřejnosti, seznamovat je s jejich aplikací a výhodami použití. Na trhu se začíná etablovat obchodní značka MAT, která je spojena s vysokou kvalitou produktů MATEICIUC a.s. V roce 2008 byl společnosti udělen mezinárodní certifikát v oblasti řízení lidských zdrojů „Investors in People“. V tomto období společnost zvyšuje objem výroby a výrazně stoupá podíl exportu na celkovém obratu firmy Management přijal zásadní změny v řízení a strategickém plánování společnosti. Koncem roku 2008 zavádí společnost novou výrobu plastových protihlukových stěn. Úspěšně se podílí na jejich realizaci v České republice, na Slovensku a připravuje se vstoupit s touto komoditou i na polský trh. V roce 2009 se MATEICIUC a.s. stává majoritním vlastníkem výrobního podniku Behka Plast v Polsku, kde se bude zejména zabývat výrobou průmyslových hadic. Firma byla v roce 2010 úspěšně recertifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

2011 - 2015
V roce 2011 společnost MATEICIUC úspěšně absolvovala reaudit mezinárodního standardu v řízení lidských zdrojů „Investors in People“ a stala se členem PLASTIKÁŘSKÉHO KLASTRU ČR. Slavnostní otevření nového Vývojového centra ve firmě proběhlo v červnu 2012 a bylo stvrzením  hlavního směru rozvoje společnosti  - vývoj a inovace. Téhož roku byla historicky poprvé překonána čtvrtmiliardová hodnota obratu. Po inovačním procesu v roce 2013 byla zahájena výroba a prodej trubek pro rozvody vzduchu s antibakteriální a protiplísňovou  odolností. V témže roce byla firma úspěšně recertifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a téhož roku obdržela OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávání v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Dále formou certifikátu ČEKIA Stability Award společnost získala ocenění AAA, které je nejvyšším možným ohodnocením  pro finančně a ekonomicky stabilní firmu. Téhož roku   management společnosti rozhodl ukončit výrobu protihlukových stěn z důvodu poklesu výstavby protihlukových opatření. V roce 2014 byl ukončen vývoj ucelené řady systému mikrotrubiček a svazků pro FTTx technologie. Téhož roku se podařilo vstoupit na nové trhy mimo Evropu a naplnit vytyčený strategický záměr společnosti o výrobě a prodeji celosvětově prospěšných produktů. 2015 Společnost MATEICIUC a.s. si připomíná 25 let své  existence. Pokračuje výstavba druhé řady skladových hal a technologického centra pro vývoj nástrojů a jednoúčelových zařízení.

2016 - současnost
2016
Zahájení výstavby vlastní nástrojárny – vývoj, výroba a opravy nástrojů.  Moderní zázemí pro zaměstnance. Reaudit ČSN EN ISO 9001:2009 – norma řeší používání procesního přístupu při systému managementu kvality. Ukončení výroby obkladových profilů. V říjnu byl zvolen novým ředitelem společnosti Ing. Ludvík Šanda.  Natočení instruktážního videa k pokládce patentované sady mikrotrubiček VARIOFLAT DB. Ukončení uskupení sesterských firem. 2017 Samostatné fungování společnosti MATEICIUC a.s. jako jeden právní subjekt. Úplné dokončení nástrojárny – první vyrobený nástroj. Obnova firemního parku. Dokončení haly – sklad  6.5, zasíťování vnitřních skladovacích prostorů. Stabilizace personálního obsazení ve výrobě. Parkoviště za závorou.  Videoklip Crash Drums. 2018 Kolaudace bytového domu s 9 malometrážními byty pro vlastní zaměstnance. Modernizace technologií, opravy komunikací v areálu, trafostanice. Zvýšená ostraha bezpečnosti pohybu osob a vozidel v areálu. Ukončení zavedení monitoringu výroby. 2019 Společnost si připomíná 180 let od založení továrny v roce 1839 Josefem Kazimírem Gerlichem a současně je rozhodnutím Ministerstva kultury prohlášen za kulturní památku soubor historických objektů firmy. Vybudování kolárny, zateplení bytového domu. Rok 2020 ve znamení koronaviru, přesto si společnost MATEICIUC a.s. připomíná 30 let své  existence. Postavení a zkolaudování nové trafostanice se dvěma transformátory, provedení stavebních úprav kolem skladových hal. Zavedení elektronického docházkového systému.

Budoucnost společnosti MATEICIUC patří především vývoji, inovacím, novým trhům a naplnění vize:

„Patřit mezi přední evropské výrobce stavebních profilů.“

  • MATEICIUC a.s.

  • MATEICIUC a.s.

  • Historická část firmy

  • Firemní park

  • "Na cestě" sousoší ve firemním parku


Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČO: 60792825; DIČ: CZ60792825; zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B vložka 987


Novinky

Řádná VALNÁ HROMADA akcionářů 2024
17.05.2024

Představenstvo společnosti MATEICIUC a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU...


Recertifikace ISO 9001
10.05.2024

Obhájili jsme při recertifikačním auditu certifikát systému...


MATEICIUC a.s. je dlouholetým členem Cechu suché výstavby
11.04.2024

Můžeme prezentovat naši firmu, aktivně se účastnit ať připomínkování...


Rychlý kontakt

Milada Turská marketingový specialista

+420 556 312 434 +420 602 287 013